Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Hvordan søke barnehageplass!

Velkommen til å søke barnehageplass i Noas Park Barnehage! Noas Park Barnehage er en 3 avdelingsbarnehage med plass til 51 barn. Barnehagen fyller kravene for både pedagognorm og bemanningsnorm. Ta gjerne kontakt, hvis du lurer på hvem vi er. Ta kontakt direkte med styrer på tlf. 40921725. Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 1.mars Søknaden finner du på Fredrikstad kommune sin hjemmeside, barnehagesøknad. Det kan legges inn søknad hele året.

Forsikring

Noas Park Barnehage er forsikret gjennom Private Barnehagers landsforbund (Pbl). Det er Gjensidige forsikring som har avtale med Pbl. Se link nedenfor.