Nyheter

  • Velkommen til Noas Park Barnehage

    Noas Park Barnehage ligger rett utenfor sentrum. Vi har Fredrikstadmarka rett bak barnehagen og bruker nærområdet til lek og læring. Omsorg og trivsel er fundamentet vårt. Derfor jobber vi for at barna skal få en god hverdag med lek, omsorg og utvikling ut i fra egne forutsetninger. Vi har et godt lekeområde som stimulerer til motorisk utvikling. Vi legger vekt på de kristne grunnverdiene og samarbeider med eier to ganger i året, jul og sommer. Har du spørsmål om barnehagens drift, kan styrer kontaktes. Tlf. 45 50 01 67

    22.12.2016 09.25
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Forsikring

Noas Park Barnehage er forsikret gjennom Private Barnehagers landsforbund (Pbl). Det er Gjensidige forsikring som har avtale med Pbl. Se link nedenfor.

Helse i barnehagen

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Det er mange ganger vanskelig å vite om man skal sende barnet i barnehagen eller holde det hjemme. Her er noen gode retningslinjer som vi forholder oss til.